Medezeggenschapsraad (MR)


Iedere school heeft een Medezeggenschapsraad (MR), wettelijk verplicht en geregeld, waarin ouders en teamleden invloed kunnen uitoefenen op organisatie van de school en de inrichting van het onderwijs.
De MR denkt mee over een flink aantal zaken die de school als geheel aangaan.

Voor een aantal zaken heeft de MR het recht van advies en ook het recht van instemming. In de wet Medezeggenschap Onderwijs is geregeld welke zaken dit betreft. Als het zaken betreft die de school overstijgen, dan liggen deze rechten bij de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR), waarnaar elk van de 17 scholen van de Stichting Meer Primair één lid van de oudergeleding en één lid van de teamgeleding afvaardigt. 

Naast deze formele aspecten is de Medezeggenschapsraad ook geïnteresseerd wat u als ouders bezighoudt en zien wij graag dat u de weg naar ons weet te vinden als u vragen heeft over het functioneren van de school in de breedste zin. Ook als u zich zorgen maakt over een specifiek onderwerp, dan kunt u die bij ons kwijt. Wij gaan daar vertrouwelijk en zorgvuldig mee om en koppelen aan u terug wat wij met uw signaal hebben gedaan. 

Ons emailadres is: MR@bs-dewilgen.nl

Wij vergaderen minimaal zesmaal per schooljaar, de vergaderdata staan in de schooljaarkalender.  De vergaderingen zijn in beginsel openbaar en de agenda wordt van tevoren bekend gemaakt op deze pagina. Mocht u bij de vergadering aanwezig willen zijn, verzoeken wij u dit aan ons te melden via het mailadres of bij één van ons persoonlijk. In sommige gevallen kan namelijk van de openbaarheid afgezien worden.

Agenda

Voor de eerstvolgende agenda klikt u hier

Jaarverslagen

Voor het jaarverslag van 2020-2021 klikt u hier
Voor het jaarverslag van 2021-2022 klikt u hier
Voor het jaarverslag van 2022-2023 klikt u hier

Notulen

Notulen 23 september 2022
Notulen 11 november 2022
Notulen 9 december 2022
Notulen 26 januari 2023
Notulen 17 februari 2023
Notulen 17 maart 2023
Notulen 14 april 2023
Notulen 12 mei 2023
Notulen 9 juni 2023
Notulen schooljaar 2023-2024 -> in verband met de aanstaande samenwerking tussen De WIlgen en Tabitha staat de eerste reguliere MR-vergadering gepland in januari/februari 2024.
Notulen 2 februari 2024

 

Samenwerking De Wilgen -Tabitha

Adviesbrief MR dd 9 december 2022 
Brief College van Bestuur dd 6 februari 2023
Voorgenomen advies MR projectdirecteur mei 2023
Brief College van Bestuur projectdirecteur 8 juni 2023
Reactie MR de Wilgen op de SER
Instemming SER

Activiteitenplan

MR Activiteitenplan 2023

Samenstelling MR

Onze MR bestaat uit 4 personen: 2 ouders en 2 teamleden. Ouders en teamleden kunnen zich voor de MR verkiesbaar stellen.

Oudergeleding:

Sevim Cankilic (voorzitter)
Jeroen de Lange

Teamgeleding:

Juf Joyce van der Voort (leerkracht groep 8)
Meester Dennis Veering (leerkracht groep 8)

Voorstellen MR Leden


Mijn naam is Sevim Cankilic, getrouwd met Hassan en moeder van Timur Kaan (VO), Jasmin (groep 8a) en Berkay (groep 3). In mijn rol als sales manager ben ik een verbinder, oplossingsgericht en heb ervaring met het het aansturen van een complexe organisatie.
Mijn motivatie om lid te worden van de medezeggenschapsraad is dat ik graag meepraat en constructief meedenk met de leerkrachten, directie en ondersteunend personeel die dagelijks met volle overtuiging en inzet onze kinderen begeleiden op weg naar hun zelfstandigheid.
Met de verschillende leeftijd fases van onze kinderen, de groepen waarin ze zitten en mijn werkervaring vanuit de profit sector ben ik van mening dat ik vanuit een andere hoek van waarde kan zijn. Het lijkt mij leuk en leerzaam om in de medezeggenschapraad zitting te nemen en van dichtbij de ontwikkelingen in het onderwijs te volgen. Ik ben ervan overtuigd dat een basisschool het meest optimaal functioneert als wij als ouders actief meedoen en betrokken zijn.
Graag wil ik samen met jullie meebouwen aan De Wilgen waar onze kinderen met goede herinneringen en een zo goed mogelijke fundering later op terug kunnen kijken.


Mijn naam is Jeroen de Lange, getrouwd met Sharon en vader van Dani (groep 8b), Joy (groep 3) en Levi (groep 1/2b).

Als lid van de MR van Basisschool De Wilgen zal ik me inzetten voor het waarborgen van de belangen van zowel de ouders als de leerlingen.

Daarnaast ben ik een enthousiaste teamspeler en ben ik in staat om effectief te communiceren en samen te werken met diverse belanghebbenden, zoals ouders, leraren en schoolleiders. Ik geloof sterk in het belang van transparantie, openheid en het bevorderen van een positieve en ondersteunende schoolgemeenschap.

Ik zal mij inzetten voor het bevorderen van een inclusieve, stimulerende en veilige leeromgeving waarin ieder kind zich optimaal kan ontwikkelenMijn naam is Joyce van der Voort en ik ben inmiddels voor het 5e jaar werkzaam op basisschool De Wilgen. Op woensdag, donderdag en vrijdag ben ik leerkracht van groep 8. Daarnaast ben ik kanjer-coördinator en specialist bewegend leren. Sinds schooljaar 2021-2022 heb ik, namens het personeel, plaats genomen in de MR. Dit doe ik met veel plezier en ik vind het fijn om op deze manier het personeel en de ouders van De Wilgen te vertegenwoordigen. Dus mochten er vragen of bijzonderheden zijn, wandel gerust eens binnen!


Mijn naam is Dennis Veering. Ik werk om de week een dag als ICT-coördinator en de overige 4 dagen sta ik voor groep 8a.
In mijn groep staat hard werken in combinatie met veel humor centraal. Ik vind het daarnaast van groot belang om de kinderen wegwijs te maken in de wereld van de ICT. Hierbij focus ik mij vooral op de mogelijkheden en kansen die dit ons biedt. Naast het geven de reguliere lessen vind ik het erg leuk om dit af te wisselen met bewegend leren activiteiten.
Voor mij is dit het eerste jaar in de MR van de Wilgen en ik vind het leuk om op deze manier de kwaliteit van het onderwijs te bewaken. Ik woon in Hoofddorp samen met mijn vriendin, zoontje en hondje Balou.
In mijn vrije tijd ga ik graag voetballen, ben ik als scheidsrechter actief en game ik zo nu en dan.