SAMEN MET VEEL PLEZIER NAAR SCHOOL

Welkom op de website van basisschool De Wilgen

Voor leerlingen die al bij ons op school zitten en hun ouder(s)/verzorger(s) is de website bedoeld als informatiemiddel. 
Voor leuke foto's en berichten uit de groepen gebruiken wij de schoolapp, dit is een besloten communicatiemiddel.

Voor ouders die op zoek zijn naar een basisschool voor hun kind(eren) in Hoofddorp, is de website bedoeld als een eerste kennismaking met De Wilgen. Na deze eerste digitale kennismaking nodigen we u van harte uit om De Wilgen ‘live’ te komen bekijken.

Over de Wilgen

Basisschool De Wilgen is een school (±250 leerlingen) in de wijk Toolenburg-Oost in Hoofddorp. Kenmerkend voor De Wilgen is ons ‘groene schoolplein’. Al balancerend op een touw of rollend van onze heuvel ontwikkelen de kinderen zich. Een belangrijk onderdeel hierin zijn onze schooltuinen. Alle groepen werken actief in deze schooltuinen en tijdens de pauzes loopt menig leerling even door de tuin om te zien of de plantjes, kruiden en bloemen al groter worden en of de spinazie al geoogst kan worden. Wij brengen de kinderen op die manier bewust in aanraking met de natuur.
 
In het vier-jaren-schoolplan hebben we als school onze visie en doelen vastgesteld. Deze zijn samen te vatten in drie belangrijke kernthema’s:
  • Samenwerkend leren
  • Opbrengstgericht onderwijs en vraaggestuurd werken
  • Verantwoordelijkheid voor het eigen leerproces

Lees meer

Nieuwsbrief

    Geen nieuwsbrieven gevonden.

Waarom kiezen voor De Wilgen

De Wilgen is een Rooms-Katholieke basisschool gevestigd in de wijk Toolenburg-oost en is onderdeel van een scholeneiland. Op ons logo staat ‘samen leren en met veel plezier naar school’. Dat vormt voor ons de basis. We streven er op De Wilgen naar om het onderwijs zo in te richten dat elk kind hier voldoende van profiteert. Hiertoe is het belangrijk dat onze leeromgeving uitdagend en prikkelend is; kinderen moeten zin hebben om te leren. Het contact met de leerkrachten en leerlingen onderling maakt het dat de leerlingen zich thuis voelen op school. 
Daarnaast is duurzaamheid één van onze pijlers. Duurzaamheid in de totaliteit van het woord; duurzaam in de omgang met onze wereld; duurzaam in de relatie met elkaar en duurzaam in wat we leren voor de dag van morgen. 

VANDAAG LEREN VOOR MORGEN