OuderappWij werken met de ouderapp Parro van Parnassys. In deze app communiceren wij alle zaken rondom de groep van uw kind(eren), kunt u zich intekenen voor gesprekken en is er de mogelijkheid om berichten te sturen naar de leerkracht(en) van uw kind(eren).