De ouderraad (OR)


De Wilgen heeft een enthousiaste, actieve ouderraad die samen met het schoolteam allerlei nevenactiviteiten voor de kinderen organiseert. Dankzij de ouderraad is de organistie van veel van deze activiteiten mogelijk. De betrokkenheid van ouders vinden wij heel belangrijk. De ontwikkeling van een kind is immers een gezamenlijke verantwoordelijkheid. We versterken onze ouderraad dan ook jaarlijks met een team van vrijwillige ouders die graag bij de uitvoering van de feestelijke activiteiten betrokken zijn.


Wat is de ouderraad?

De ouderraad (OR) van De Wilgen is een verenigingsvorm die bestaat uit bestuur, leden en twee leerkrachten. In de OR zitten momenteel 13 ouders en 2 leerkrachten. De leerkrachten in de OR zijn de contactpersonen tussen de OR en het schoolteam. Als lid van de OR kunnen ouders/verzorgers op een positieve manier bijdragen aan een plezierige schooltijd van hun kind(eren) op De Wilgen. 

Wie zijn de leden van de ouderraad? 
 

Het bestuur van de vereniging bestaat uit de volgende leden: 

Brenda > voorzitter (Esmee gr 7/8 en Fenna gr 6) 
Babs (Amber gr 3/4 en Julian gr 5a)  
Bianca (Jaycee-lee gr 6 en Nino gr 3/4) 
Daisy (Jessie gr 3/4) 
Daphne (Liam 1/2b, Indy gr 3 en Quinn gr 5)  
Debby (Bram gr 5a en Sem gr 3/4) 
Gaby (Raoul gr 4, Seth gr 3/4 en Isa gr 1/2a) 
Lily (Mark gr 1/2a) 
Linda (Danique gr 3)  
Olga (Ema gr 6 en Alexander gr 3/4)  
Petra (Feline gr 6 en Livia gr 1/2a) 
Pieter – Penningmeester (Tara gr 4) 
Sanne (Jasmijn gr 6 en Merel gr 3)- Secretaris 

 

De belangrijkste doelstellingen van de oudervereniging zijn: 

 

De vergaderingen van het bestuur van de oudervereniging zijn openbaar. Iedereen kan deze vergaderingen bijwonen en met evenveel recht van spreken. De vergaderingen worden altijd van tevoren aangekondigd in de Willeke en Wil. 

 

Ouderbijdrage
Van elk gezin wordt een bijdrage gevraagd voor de voorzieningen en activiteiten. De bijdrage is vastgesteld op € 50,00 per kind per jaar. Aan het begin van het schooljaar wordt u verzocht dit te betalen. Gedurende het schooljaar zijn er geen kosten meer, m.u.v. de avondvierdaagse en het schoolkamp voor groep 8.