De ouderraad (OR)


De Wilgen heeft een enthousiaste, actieve ouderraad die samen met het schoolteam allerlei nevenactiviteiten voor de kinderen organiseert. Dankzij de ouderraad is de organistie van veel van deze activiteiten mogelijk. De betrokkenheid van ouders vinden wij heel belangrijk. De ontwikkeling van een kind is immers een gezamenlijke verantwoordelijkheid. We versterken onze ouderraad dan ook jaarlijks met een team van vrijwillige ouders die graag bij de uitvoering van de feestelijke activiteiten betrokken zijn.

 Wat is de ouderraad?

De ouderraad (OR) van De Wilgen is een verenigingsvorm die bestaat uit bestuur, leden en twee leerkrachten. In de OR zitten momenteel 9 ouders en 2 leerkrachten. De leerkrachten in de OR zijn de contactpersonen tussen de OR en het schoolteam. Als lid van de OR kunnen ouders/verzorgers op een positieve manier bijdragen aan een plezierige schooltijd van hun kind(eren) op De Wilgen. Het actief organiseren en uitvoeren van de vaak feestelijke activiteiten wordt zowel door de kinderen als het schoolteam enorm gewaardeerd.

Wie zijn de leden van de ouderraad?


Staand op de foto:

Mariska Glas, Brenda van der Ham (penningmeester), Madelon Kimman,
Leonie Maatman (voorzitter), Ditty van Dien, Gemma Nieuwenhuijse
 

Zittend op de foto:

Ramona van Galen, Rachelle van der Lans, Yvonne de Laat (secretaris)
 

Wat doet de ouderraad?
Het organiseren van feestelijke- en sportieve activiteiten voor de leerlingen, als aanvulling op het onderwijsprogramma is de belangrijkste taak van de OR. Deze activiteiten worden doorgaans in en om school georganiseerd, zoals de sinterklaasviering, de kerstviering, Pasen, sport-en speldagen en het schoolreisje. Bij alle activiteiten zijn ook de leerkrachten actief betrokken en krijgen we hulp van een groep ouders, die graag bij de uitvoering betrokken willen zijn. De activiteiten worden betaald uit de ouderbijdrage. Deze bijdrage wordt jaarlijks geïnd en beheerd door de penningmeester van de OR.
 

Ouderbijdrage
Van elk gezin wordt een bijdrage gevraagd voor de voorzieningen en activiteiten. De bijdrage is vastgesteld op € 50,00 per kind per jaar. Aan het begin van het schooljaar wordt u verzocht dit te betalen. Gedurende het schooljaar zijn er geen kosten meer, m.u.v. de avondvierdaagse en het schoolkamp voor groep 8.

Jaarverslag van de ouderraad schooljaar 2014-2015

Klik hier voor het jaarverslag.