De ouderraad (OR)


Wat is de ouderraad?

De ouderraad (OR) van De Wilgen is een verenigingsvorm die bestaat uit bestuursleden van de OR, 1 leerkrach / eventmanager en ouders van leerlingen. De OR voor het schooljaar 2023/ 2024 bestaat uit 9 ouders. Het bestuur van de OR voert op vrijwillige basis alle activiteiten uit.

De leerkracht in de OR zijn de contactpersonen tussen de OR en het schoolteam. Als lid van de OR kunnen ouders/ verzorgers op een positieve manier bijdragen, aan een plezierige schooltijd van hun kind(eren) op De Wilgen. 

De Wilgen heeft een enthousiaste, actieve ouderraad die samen met het schoolteam allerlei nevenactiviteiten voor de kinderen organiseert. Zij organiseren jaarlijks het sinterklaasfeest, de kerstviering, de paasviering, het schoolreisje, de avondvierdaagse, buitenschoolse sportactiviteiten en andere activiteiten. Gemiddeld komt de ouderraad zes keer per jaar bij elkaar om alle activiteiten en zaken te bespreken.

Dankzij de ouderraad is de organisatie van veel van deze activiteiten mogelijk.

De betrokkenheid van ouders vinden wij heel belangrijk, de ontwikkeling van een kind is immers een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Daarnaast kan er per activiteit de hulp worden gevraagd van andere ouders. Mocht dit nodig zijn, dan zal dit via Parro gevraagd worden.  

Wie zijn de leden van de ouderraad? 

Het bestuur van de vereniging bestaat uit de volgende leden: 

Voorzitter

Daphne Schieveen

Secretaris

Linda Maarsen

Penningmeester

Pieter van Overbeeke

Daisy Lentz

 

Leden

Bianca ten Veen 

Carlijn Bos

Lindsay Robinson

Parween Kirpal

Petra Piet-van Zijtveld

Leerkrachten Marissa Ravesloot

Linda Lindemann

Wat doet de ouderraad?

De belangrijkste doelstellingen van de oudervereniging zijn: 

 

Ouderbijdrage

De OR zorgt elk jaar voor het incasseren van de vrijwillige ouderbijdrage en het beheer ervan. Aan het eind van elk schooljaar zal er een jaarverslag worden gemaakt met de activiteiten van het afgelopen jaar. De meeste van de activiteiten die worden georganiseerd worden gefinancierd uit de ouderbijdrage. In een aantal gevallen kan er een extra bijdrage worden gevraagd. Dit zal tijdig gecommuniceerd worden.

Voor het schooljaar 2023/2024 is de bijdrage vastgesteld op €60,00 per kind. Via Parro zal er aan het begin van het schooljaar een betalingsverzoek worden verstuurd.

Zijn er vragen, suggesties of ideeën of wil je zelf lid worden van de ouderraad dan kan er gemaild worden naar voorzitteror@bs-dewilgen.nl.

Mochten er vragen zijn over de ouderbijdrage of andere financiële vragen dan kan er gemaild worden naar penningmeesteror@bs-dewilgen.nl