Schooltijden Schooljaar  2018 - 2019Hieronder ziet u de schooltijden die gelden voor het hoofdgebouw.
 

Maandag:

08.30 - 15.00 uur

Dinsdag:

08.30 - 15.00 uur

Woensdag:

08.30 - 12.15 uur

Donderdag:

08.30 - 15.00 uur

Vrijdag:

08.30 - 12.15 uur


Hieronder ziet u de schooltijden die gelden voor de dependance 
 

Maandag:

08.25 - 14.55 uur

Dinsdag:

08.25 - 14.55 uur

Woensdag:

08.25 - 12.10 uur

Donderdag:

08.25 - 14.55 uur

Vrijdag:

08.25 - 12.10 uur


Vakanties 
Studiedag (iedereen vrij)                      Maandag 24 september
Studiedag (iedereen vrij)                      Vrijdag 5 oktober 
Herfstvakantie                                        20 oktober t/m 28 oktober
Studiedag (iedereen vrij)                      Vrijdag 21 december              
Kerstvakantie                                         22 december t/m 6 januari
Studiedag (iedereen vrij)                      Maandag 7 januari
Studiedag (iedereen vrij)                      Vrijdag 15 februari
Voorjaarsvakantie                                 16 februari t/m 24 februari
Goede Vrijdag                                        Vrijdag 19 april
Tweede Paasdag                                   Maandag 22 april
Meivakantie                                           19 april t/m 5 mei 
Hemelvaart (+extra dag)                      30 mei en 31 mei
Tweede pinksterdag                             Maandag 10 juni
Studiedag (iedereen vrij)                      Dinsdag 11 juni en woensdag 12 juni
Zomervakantie                                       Vrijdag 12 juli t/m 25 augustus